Historie

Do roku 1482 žádných záznamů o naší obci není. Až v tomto roce uvádí mnich kláštera Žďárského, Vít ve svém Urbáři uvádí Hlinné jako poddanou ves. Tehdy bylo 13 usedlých 2 pololáníci, ostatní čtvrtlánníci. Z pololánů odváděli úrok o sv. Jiří, a o sv. Václavu po 6 groších, vajec do roku šest, slepice 4. Obec odváděla oves. Téhož roku prodal klášter dvůr ve vsi rychtáří z Jiříkovic, za 80 kop grošů smíšených. Dvůr byl asi tam, kde stojí dnes rychta č. 1. Dle toho muselo být t.č. O jednu selskou usedlost více, jako dnes. Mnoho-li byla obec zalidněná, není známo. Jak velkou výměru obec měla, též není známo.

Asi v roce 1500 založen byl od pánů mezi Hlinným a Jamami velký rybník ve výměře kolem 50 měřic. Rychtářovy pozemky kolem rybníka byly zaplavovány, takže mu páni za ně vyměřili r. 1513 pozemek zv. „Pustý“, tehdy přezdívkou zv. „Ševcovká čtvrť“, kterých dnes je majetkem p. J. Janů č. 53.

Vesnice byla celá majetkem kláštera, takže život našich předků asi podle toho vypadal. Vnitřek obce nám není známý, jak vypadal. Lidé se živili především zemědělstvím, při kterém měli nedostatku jistě víc než dost. Na vzdělání (školu) se vůbec nemyslelo. Psát a číst uměl něco sotva rychtář, nejvyšší hlava obce. Dopravním prostředkem byli koně, voli. S nima se jezdívalo hodně daleko.

V roce 1616 dne 20. února, pocítěno bylo zde v okolí Žďáru, Jihlavy a Velkého Meziříčí zemětřesení, po němž následovaly silné mrazy a objevil se podivuhodný úkaz na obloze, v podobě trojnásobného slunce, čehož se tehdejší obyvatelé nemálo děsili.

Když v roce 1780-90 zrušil císar Josef II. Nevolnictví, tj., že se mohou stěhovat a své živnosti komukoliv prodávati, počal jistě i našim předkům život snesitelnější. Při selských usedlostech postaveny chalupy, tzv. Pazderny, kde v zimě bývalo hodně život. Len, který se hodně pěstoval, v zimě v pazdernách, se zpracovával. Na prodej se vozil všechen vytřený.

V roce 1920 naštěstí nepřišla žádná živelná pohroma, který by bývala vyvolala hotovou bídu a hlad. Úroda nebyla sice velká, ale to jsou zase válečné upomínky, ježto se umělými hnojivy nepřihnojuje, poněvadž nejsou ještě k dostání. Obilí a dobytek je stále ve vysoké ceně. 1 kg vepřového masa stojí 30,- Kč