Informace z farnosti


SPOLEČNOST KATOLICKÉHO APOŠTOLÁTU
OTCOVÉ PALLOTINI
Jsme společenstvím kněží a bratří.
Název „pallotini“ pochází od našeho
zakladatele sv.Vincence Pallottiho.

     Pallotti byl diecézním knězem, který žil v 19. století /1795-1850/ v Římě. Pracoval mezi mládeží, sirotky, vězni, nemocnými a vojáky, vyučoval na tehdejších školách. Byl vyhledávaným zpovědníkem – zpovídali se u něho nejen obyčejní lidé, ale také papež a kardinálové.
     9. ledna 1835 při mši svaté Pallotti dostal od Pána Boha vnuknutí, aby založil sjednocení katolického apoštolátu. Toto společenství mělo sdružovat všechny, laiky i duchovní, lidi různých stavů i profesních oborů, kteří by společně hlásali evangelium.
     Dnes pracujeme v 41 zemích světa, působíme ve farnostech a na poutních místech, provozujeme své školy, nemocnice, hospice, věnujeme se dětem, mládeži, starším lidem, osamělým matkám, narkomanům, pracujeme v armádě a ve věznicích, hlásáme evangelium na misiích, máme své tiskárny, vydáváme knihy a časopisy, máme rádi všechno, co pomáhá hlásat Ježíšovo evangelium.
     V České republice jsme od 2002 roku. Prvním našim působištěm byla Stará Boleslav (arcidiecéze pražská), kde je poutní místo sv. Václava a Palladium Země české. Aktuálně v České republice máme dvě komunity. Jednou založenou v roce 2005 na Novojičínsku ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavska). Druhou na Vysočině v Jámách (diecéze brněnská), kde jsme nastoupili 1. ledna 2009.

Pallotini v Jámách:
P. Jozef Wojciech Gruba SAC, farář (mob. Tel. 731 322 087
P. Tomas Kazaňski SAC, farní vikář
P.Wojciech Zubkowicz SAC, farní vikář

Jámy 71, tel. 566 502 856

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Martina v Jámách

Jámy:
Pondělí 18.00 mše sv.
Úterý 18.00 mše sv.
Středa 18.00 mše sv.
Čtvrtek 18.00 mše sv.+ adorace do 19 hod.
Pátek 8.00 mše sv.
Neděle 8.30 mše sv.

Slavkovice:
Pátek 15.00 hodina milosrdenství; křížová cesta
16.00 mše sv.
Sobota 17.00 mše sv.
Neděle 10.30 mše sv.