Kronika

Na základě vládního nařízen í ze dne 9. června 1921 pořídila naše obec Hlinné tuto pamětní knihu pro památku na budoucí časy pro naše potomky, kterým tato kniha má být takovým živým obrazem minulé doby.

Je-li na mě vložen úkol psát pamětní knihu, konám tento úkol s ochotou ke všem občanům obce Hlinného. Snahou mojí je, abych do začátku knihy mohl vložitz původ a nejstarší dobu obce. Kde ale potřebné látky nabrat, když zde v naší obci se žádné záznamy nevedly.

Proto s pomocí mých dobrých kolegů podařilo se nám potřeb né látky sehnati. Záznamů historických jsem načerpal nejvíce z kroniky p. Dr. B. Brože. Také něco nám byl ochoten přispěti p.uč. Koněrza ze Slavkovic. Od r. 1900 jsem ponejvíce čerpal od nejstarších lidí žijících v obci.

Žádám tudíž v zájmu této knihy, celou naši veřejnost i příští generace, které po nás přijdou, by knihu tuto s láskou opatrovali a střízlivě kritizovaly. Snahou mojí je napsati jen pravdu a knihu nepolitickou.

Podepsáni: Josef Kubita – starosta
Píše: Hynek Rajgl.