Sbor dobrovolných hasičů

Historie

Obec Hlinné ležící mezi lesnatými pahorky, čítá 41 domů, s krytkou šindelovou. V obce provozuje se ponejvíce rolnictví, a chudý lid zaměstnává se krejčovinou. Dobrovolný sbor hasičský byl založen v roce 1893, a to obcí, jejíž starostou byl tehdy Vincenc Janů, rolník. V obecní radě byli:

Josef Kubita st. rolník a rádní
Jan Kříž ml. - rádní a rolník
Jan Novotný – rolník
František Mička – rolník
Al. Holemář – rolník
Ant. Janů rolník
Frant. Krejčí – domkař
Jan Soška – rolník
Jan Matýsek – domkař
Frant. Kršňák – domkař

Podporujíce sbor prostředky peněžitými, dokázali svou přízeň k němu.

Prvním předsedou ve sboru byl Antonín Janů – rolník
náčelníkem Josef Novotný - rolník
jednatelem Josef Kubita – rolník

Při založení sboru byli členy, mimo ty jejichž jména níže uvádíme:
Antonín Mahel, J. Tesař, J. Bláha, J. Janů, J. Šamla.

Sbor má 1 čtyřkolovou stříkačku se vším příslušenstvím,
90 m hadic s normálním šroubením,
2 hákové a 4 bodací střešní žebře,
15 výzbrojů pro mužstvo se vším čeho nutně potřebí jest v úhrnné cenně 1100 zlatých
Zúčastnil se dosud 7 požárů.

Současnost - členové SDH

Kontakty:
Jiří Bláha starosta 737 064 646
František Vrbas velitel 608 036 298

Členové výboru
  • Radek Janů
  • Jaroslav Srnský
  • Ladislav Koudela
  • Jan Janů ml.
  • Petr Kříž

Členská základna
Jiří Bláha Hlinné č. 51 Josef Bláha Hlinné č. 51
Ing. Jaroslav Dvořák Hlinné č. 1 František Hudeček Hlinné č. 12
Jiří Jakšič st. Hlinné č. 45 Tomáš Jakšič Hlinné č. 45
František Janů Hlinné č. 9 Jan Janů Hlinné č. 2
Janů Janů ml. Hlinné č. 2 Lukáš Janů Hlinné č. 6
Radek Janů Hlinné č. 9 Zdeněk Janů Hlinné č. 8
Lukáš Jůda Hlinné č. 20 Ota Jůda Hlinné č. 20
Ladislav Koudela Hlinné č. 24 Josef Kříž Hlinné č. 38
Josef Kříž Hlinné č. 13 Petr Kříž Hlinné č. 38
Petra Janů Hlinné č. 9 Jiří Mach Hlinné č. 11
František Matýsek Hlinné č. 22 František Mička Hlinné č. 11
Jan Pazourek Hlinné č. 28 Jaroslav Srnský Hlinné č. 16
František Vrbas Hlinné č. 41 František Vrbas Hlinné č. 60
Marta Vrbasová Hlinné č. 60